mardi, septembre 16, 2014

YUPPI'S Throphy et Courses VTT Minimes et Cadets le 13 septembre à SCHIFFLANGE

Résultats Schifflange 13 septembre 2014
Place Nom / Prénom Club Cat. Temps
1 BINTZ Kylie UC Dippach Bambi 1 3m 56
2 GREMLING Will UC Dippach Bambi 1
3 REUTER Paul UC Dippach Bambi 1
4 FRIEDGEN Tim UC Dippach Bambi 1
5 GRECO Mika UC Dippach Bambi 1
6 GIAMPAOLO Romeo UC Dippach Bambi 1
7 FEHLEN PEREIRA Dawson LC Tetange Bambi 1
8 KLEMAN Gwen NL Bambi 1
9 WELTER Ken LP 07 Schifflange Bambi 1
1 RODEN Wayne UC Dippach Bambi 2 5m 21
2 DA COSTA PASSETTI Théo LC Tetange Bambi 2
3 JUNG Scott UC Dippach Bambi 2
4 LALLEMANG Lena VV Tooltime Preizerdaul Bambi 2
5 KIESGEN Julie LP Schifflange Bambi 2
6 HAG Yannic LP Schifflange Bambi 2
7 PENNING Noé NL Bambi 2
8 MANGEN Lennie Sarah VV Tooltime Preizerdaul Bambi 2
1 MEYLENDER Rick VV Tooltime Preizerdaul Bambi 3 7m 05
2 GREMLING Luke UC Dippach Bambi 3
3 LAMESCH Pit UC Dippach Bambi 3
4 KLENSCH Nicolas LP 07 Schifflange Bambi 3
5 LAURES Leo LP Schifflange Bambi 3
6 TREDEMY Mirja LC Tetange Bambi 3
7 HUVENEERS Lila Velo Woolz Bambi 3
1 URY Fynn VV Tooltime Preizerdaul Benjamin 1 12m 30
2 BERTON Noa UC Dippach Benjamin 1
3 KIESGEN Jimmy LP Schifflange Benjamin 1
4 RODEN William UC Dippach Benjamin 1
5 MAUS Jesper LC Tétange Benjamin 1
6 BERNS Mats LP Schifflange Benjamin 1
7 SCHMITZ Florian UC Dippach Benjamin 1
8 MANGEN Sahone Lonie VV Tooltime Preizerdaul Benjamin 1
9 GRECO Noah UC Dippach Benjamin 1
10 HAU Lennard Wincheringen Benjamin 1
11 DUQUE ROSAS Loic UC Benjamin 1
1 KOCKELMANN Mathieu UC Dippach Benjamin 2 13m 40
2 BINTZ Kim VC Diekirch Benjamin 2
3 MORANG Mil UC Dippach Benjamin 2
4 GIAMPAOLO Matteo UC Dippach Benjamin 2
5 WENZEL Liv LP Schifflange Benjamin 2
6 HUVENEERS Bery Velo Woolz Benjamin 2
7 MICHOTTE Niels Velo Woolz Benjamin 2
8 THEISEN Mika VV Tooltime Preizerdaul Benjamin 2
9 LUX Yann LC Tetange Benjamin 2
10 REUTER Raphaël UC Dippach Benjamin 2
11 GREMLING Nik UC Dippach Benjamin 2
12 JUNG Steven UC Dippach Benjamin 2
13 KARIER Dan Velo Woolz Benjamin 2
14 KLEMAN Lenny NL Benjamin 2
15 BEIDLER Max LP 07 Schifflange Benjamin 2
16 HAAG Nora NL Benjamin 2
1 BIERLAIR Bob NL Benjamin 3 14m 25
NP GUSTINE Romain NL Benjamin 3
Place Nom / Prénom Club Cat Temps
1 LECERF William Junior CC Chevigny MIN 00:28:48
2 LAMESCH Mika UC DIPPACH MIN 00:30:37
3 URY Noé VV TOOLTIME PREIZERDAUL MIN 00:30:51
4 WENZEL Marts LP 07 SCHIFFLANGE MIN 00:31:20
5 THEISEN Christophe VELO WOOLZ MIN à1 tour
6 HEIDERSCHEID Ben UC DIPPACH MIN à1 tour
7 MAJERUS Thierry LP 07 SCHIFFLANGE MIN à1 tour
8 WIRTH Nick UC DIPPACH MIN à1 tour
9 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE MIN à1 tour
10 KELLER Julie LP 07 SCHIFFLANGE MIN à1 tour
11 FEY Moritz LP 07 SCHIFFLANGE MIN à1 tour
12 JENTGEN Jérôme HIR SCHUTTRANGE MIN à1 tour
Place Nom / Prénom Club Cat Temps
1 OTTEN Yannick-Ben LP 07 Schifflange CAD 00:36:40
2 BLATT Pablo VC Schengen CAD 00:37:31
3 BETTENDORFF Loïc VV Tooltimer Préizerdaul CAD 00:38:40
4 BRAUN Luc LP 07 Schifflange CAD à 1 tour
5 FISCHBACH Max LP 07 Schifflange CAD à 1 tour
6 MAUS Laetitia LC Tétange CAD à 3 tours